Tourette ambulatoriet, Aarhus Universitetshospital i Risskov

Tourette ambulatoriet, Afsnit D, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Aarhus Universitetshospital i Risskov er et ambulatorium, der dækker udredning og behandling af børn og unge (7-17 år) med kroniske tics eller Tourette syndrom. Udredning og behandling er primært rettet mod selve tics lidelsen. Da tics dog ofte er associeret med andre vanskeligheder, er udredningen bredt funderet, således at der også undersøges og vurderes for andre psykiatriske eller somatiske problemstillinger.

På baggrund af denne brede udredning vil der i hvert tilfælde blive taget stilling til et egnet behandlingstilbud. Dette tilbud vil i forhold til kroniske tics og Tourette syndrom ofte omfatte pædagogisk vejledning, vejledning om kost, motion og søvn, terapeutisk tilbud individuelt eller i gruppe eventuelt kombineret med medikamentel behandling.

I Tourette ambulatoriet pågår aktuelt et forskningsprojekt med fokus på behandling. I projektet tilbydes barnet eller den unge (9-17 år) manualbaseret behandling enten individuelt eller i gruppe. Formålet er at sammenligne udbyttet af de to behandlingstilbud. Børnene og de unge bliver spurgt til deres oplevelse af behandlingstilbuddene. På baggrund af projektet er det ønsket at optimere den terapeutiske behandling til børn og unge med tics lidelser, således at behandlingen baseres på det enkelte barns/den unges individuelle ressourcer og udfordringer.

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere