Links

Find relevante hjemmesider og artikler om Tourettes Syndrom

Links til hjemmesider

Tourette Ambulatoriet, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Tourette Ambulatoriet i Region Midtjylland er nu flyttet til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Skejby Universitetshospital. Brug linket på denne side for at få yderligere oplysninger.

Tourette ambulatoriet er et ambulatorium, der dækker udredning og behandling af børn og unge (7-17 år) med kroniske tics eller Tourette syndrom. Udredning og behandling er primært rettet mod selve tics lidelsen. Da tics dog ofte er associeret med andre vanskeligheder, er udredningen bredt funderet, således at der også undersøges og vurderes for andre psykiatriske eller somatiske problemstillinger.

På baggrund af denne brede udredning vil der i hvert tilfælde blive taget stilling til et egnet behandlingstilbud. Dette tilbud vil i forhold til kroniske tics og Tourette syndrom ofte omfatte pædagogisk vejledning, vejledning om kost, motion og søvn, terapeutisk tilbud individuelt eller i gruppe eventuelt kombineret med medikamentel behandling.

I Tourette ambulatoriet pågår aktuelt et forskningsprojekt med fokus på behandling. I projektet tilbydes barnet eller den unge (9-17 år) manualbaseret behandling enten individuelt eller i gruppe. Formålet er at sammenligne udbyttet af de to behandlingstilbud. Børnene og de unge bliver spurgt til deres oplevelse af behandlingstilbuddene. På baggrund af projektet er det ønsket at optimere den terapeutiske behandling til børn og unge med tics lidelser, således at behandlingen baseres på det enkelte barns/den unges individuelle ressourcer og udfordringer.

Afregningsformular

Du kan her downloade afregningsformular til refusion af rejseudgifter m.v. for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i Dansk Tourette Forening.

Refusion kan kun finde sted efter indsendelse af denne formular til kassereren på

Vigtigt link

Sjældne diagnoser har oprettet en ny hjemmeside med virkelig god information til Tourette-familier

Fra barn til voksen

Her er et meget nyttigt link til DUKH, som fremhæver kommunernes besvær med eller manglende koordinering af de love,der træder i kraft ved 18 års fødselsdagen.

DUKH opfordrer til, at klienterne selv øger interessen for at følge op på sagerne. Vi vil opfordre til, at man beder om en "tovholder" (prokurator), også selv om kommunen ikke har en sådan ordning.

Et simpelt forhold, som sikkert kommer bag på mange, er at forældrenes indsigt i sagsakter og deltagelse i sagsbehand-ling ikke længere er en selvfølge, men kræver den unges udtrykkelige tilladelse.

Nordskovens Friskole

Nordskovens Friskole er en lille friskole på Midtfyn, der kun har børn med specielle behov, bl.a. Tourette, ADHD mv. Læs mere på: www.nordskovensfriskole.dk

Hvis der er brug for yderligere oplysninger, kan skoleleder Karin Lykkegaard kontaktes på email:

Vedtægter

Klik på denne boks for at se foreningens vedtægter.

Fordi man ikke altid opfører sig som normen og nogen gange har svært ved at tale,
betyder det ikke, at man ikke har noget at sige.

- Citat af ukendt

Tilmelding til Dansk Touretteforenings Nyhedsbreve.

TIlmeld dig her for at modtage løbende, aktuelle nyheder.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.