Glostrupmødet 2023 afholdes 5/2

2023 indledes traditionen tro med mødet i Glostrup Idrætscenter.

Programmet er nu færdigt, og I kan læse det her på hjemmesiden.

Indbydelse med program.

Mødet starter kl. 13 og slutter ca. 15.30.