Generalforsamlingen og Ungdomsweekenden udskydes p.g.a. Corona virus

Dansk Touretteforening og Corona virus

Dansk Touretteforening følger naturligvis de anbefalinger og retningslinjer, der er fastlagt af de offentlige myndigheder.

Det betyder, at vi må udskyde generalforsamlingen den 22. marts til et senere tidspunkt. Vi beder i den forbindelse om forståelse for, at datoen varsles med en kortere frist end de 6 uger, der står i vedtægterne. Bestyrelsen vil dog give en frist på mindst 14 dage.

Det forventes, at generalforsamlingen bliver afholdt i begyndelsen af maj. P.g.a. lukningen af al kommunal service, er det ikke muligt at reservere lokaler, før de kommunale medarbejdere igen møder på arbejde om to uger.

Familieweekenden 25.-26. april forventes gennemført som planlagt.

Ungdomstræf udskydes til efteråret, da Rødding Centeret er lukket indtil udgangen af marts.

Tilmeldte til Voksentræf får direkte besked om, hvad der sker. 

Vi vil holde jer alle løbende opdateret på hjemmesiden. Så tag jævnligt et kig på Tourette.dk

Venlig hilsen

Kirsten Kristensen

Formand