Generalforsamlingen 9. marts

Der var 12 deltagere i generalforsamlingen på Brogården. Desuden deltog tre medlemmer online via en teams forbindelse.

Forud for generalforsamlingen var der et meget spændende indlæg af Anne Margrethe Gad Jørgensen fra SIND.
Hun fortalte om de forløb de har ved SIND for

  • Søskende. Hvilken støtte man kan få som søskende til en med diagnose
  • Pårørende til en voksen med diagnoser
  • Hvordan har jeg det - en fortælling om en pige på 10-11 år
  • Hun fortalte også om hvor i landet, man kan gøre brug af SIND.

Efter Margrethes indlæg var der mange spørgsmål efterfulgt af gode svar.

Generalforsamlingen blev gennemført efter dagsordenen.

Bestyrelsens beretning var i Medlemsbladet fra begyndelsen af marts.

Regnskabet blev godkendt med et ekstraordinært stort underskud på godt 70.000 kr.

Der var genvalg til bestyrelsen af Heidi Erler og Karina Thielsen. Inge Olesen trak sig fra bestyrelsen, og derfor var der to ledige pladser. Rebecca Kidmose og Lykkelisa Garding blev valgt for henholdsvis 2 og 1 år.

Sebastian Andersen blev genvalgt som suppleant. Og Karen Fagerlund blev nyvalgt. Desuden lovede Louisa Persson at deltage ved løsningen af konkrete opgaver for foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde i slutningen af april. På dette møde får foreningen bl.a. ny formand.