Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 22/03/2020
11:00 - 14:00

Lokation
Glostrup Fritidscenter


Der indkaldes hermed til Generalforsamling 

Planlagt til: Søndag den 22. marts 2020 kl. 11

P.g.a. Corona situationen er generalforsamlingen udsat indtil videre 

 Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup (Tæt ved Glostrup Station.)

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab.
 5. Indkomne forslag – skal være indsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.
 6. Budget (herunder fastlæggelse af kontingent for 2021).
 7. Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 3 suppleanter, der gerne må deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
 9. Valg af foreningsrevisor.
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der et oplæg af:

Familievejleder Mette Skaaning Heintz

Emnet er: “Forældre og Tics har stor betydning for de unges selvforståelse.

Glæd jer til Mettes indlæg.

Hvis I ønsker at deltage i generalforsamlingen, så brug tilmeldingen på hjemmesiden, send en mail til: eller ring til  4580 0753. 

Gå evt. ind på tourette.dk, når tiden for generalforsamlingen nærmer sig, for at se, om der er ændringer.

Hvis du ønsker at kandidere til bestyrelsen, må du meget gerne kontakte mig forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Kirsten Kristensen

Formand

Tilmelding