Generalforsamling 2020 afholdes 15. august 2020

Hvornår

15/08/2020    
13:00 - 15:30

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Glostrup Fritidscenter
Christiansvej 2, Glostrup, 2600

Begivenhedstype

Indlæser kort...

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 

Lørdag den 15. august 2020 kl. 13

Generalforsamlingen vil respektere de til den tid gældende regler for forsamlinger. 

 Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup (Tæt ved Glostrup Station.)

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab.
 5. Forslag til mindre ændringer af vedtægterne
 6. Indkomne forslag – skal være indsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.
 7. Budget (herunder fastlæggelse af kontingent for 2021).
 8. Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 3 suppleanter, der gerne må deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
 10. Valg af foreningsrevisor.
 11. Valg af ekstern revisor
 12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der et oplæg af:

Familievejleder Mette Skaaning Heintz

Emnet er: “Forældre og Tics har stor betydning for de unges selvforståelse.

Glæd jer til Mettes indlæg.

Hvis I ønsker at deltage i generalforsamlingen, så brug tilmeldingen på hjemmesiden, send en mail til: eller ring til  4580 0753. 

Gå evt. ind på www.tourette.dk, når tiden for generalforsamlingen nærmer sig, for at se, om der er ændringer.

Hvis du ønsker at kandidere til bestyrelsen, må du meget gerne kontakte mig forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Kirsten Kristensen

Formand

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.