Generalforsamling 2022

Hvornår

26/03/2022    
13:00 - 15:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65, Odense, 5260

Begivenhedstype

Indlæser kort...

Hermed indbydes til generalforsamling i Dansk Touretteforening lørdag den 26. marts 2022 på Dalum Landbrugsskole i Odense.

I forbindelse med

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og stemmetællere.

b. Beretning om foreningens virksomhed.

c. Forelæggelse af regnskab.

d. Forslag til mindre ændringer af vedtægterne

e. Indkomne forslag.

f. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det følgende år.

g Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

h. Valg af foreningsrevisor.

i. Valg af ekstern revisor.

j. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

p.b.v.

Kirsten Kristensen

Download dagsorden via dette link: Generalforsamling 2022

Download forslag til vedtægtsændring her: Vedtægtsændringer 2022

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.