Generalforsamling 2021

Hvornår

18/04/2021    
13:00 - 15:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Stalden
Søllerødvej 30, Holte, 2840, Hovedstaden

Begivenhedstype

Indlæser kort...

Hermed indbydes til generalforsamling i Dansk Touretteforening søndag den 18. april 2021 i Stalden, Søllerødvej 30, 2840 Holte.

Hvis det bliver lovligt, kan man deltage ved fysisk fremmøde. Hvis ikke, vil mødet blive transmitteret via Teams. Tilmeldte får tilsendt et link, som kan bruges til at logge sig ind på mødet. Samtidig får I mulighed for at give besked om, hvorvidt I ønsker at komme til mødet i Søllerød.

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og stemmetællere.

b. Beretning om foreningens virksomhed.

c. Forelæggelse af regnskab.

d. Indkomne forslag.

e. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det følgende år.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

g. Valg af foreningsrevisor.

h. Valg af ekstern revisor.

i. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

p.b.v.

Kirsten Kristensen

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.