Forældrekursus 2.0

Forældrekursus 2.0

Hvornår

08/03/2019 - 10/03/2019    
17:00 - 16:00

Hvor

TRINITY HOTEL & KONFERENCE CENTER A/S
Gl. Færgevej 30, Fredericia, Snoghøj, 7000, Syddanmark

Begivenhedstype

Indlæser kort...

Dansk Tourette Forening – Forældrekursus 2.0

Kursusindhold:

Kurset har til formål at gøre hverdagen lettere for familier som lever med Tourette Syndrom, ved at give forældrene nogle værktøjer, som kan ruste dem til en mere velfungerende tilgang til hverdagen. Kurset vil hjælpe betragteligt på at minimerer konflikter, reducere stress hos både forældre og børn, samt skabe mere enighed i familien, desuden får du adgang til et netværk, af forældre som er i samme situation eller måske har været der.
Vi anbefaler kraftigt at begge forældre deltager, da det vil give den bedste oplevelse for barnet og familien som helhed efterfølgende, at begge forældre kender de lærte værktøjer. Alternativt kan en anden fx bedsteforældre som er tæt på barnet deltage.

Undervisere:

Gry Bastiansen

Gry Bastiansen har firmaet Små Skridt og underviser i hele landet i praksisnære børn med eksplosiv adfærd. Hun har sin egen praksis hvor hun vejleder forældre i, hvordan en eksplosiv adfærd kan takles i familien. Hun er selv mor til en datter med Tourette og har haft problematikken helt inde på livet.  Se mere på www.grybastiansen.dk

Kursusbeskrivelse

Mange familier møder store udfordringer og føler sig indimellem afmægtige, når et eller flere af familiens børn er særligt temperamentsfulde. Dette kursus handler om udadreagerende børn og unge og de fællesskaber som disse børn er en del af. Kurset bygger på relationsteori, neuropsykologi og positiv psykologi og deltagerne får indsigt i, hvorfor nogle børn og unge er særligt temperamentsfulde og hvordan deres temperament kan styres.

Deltagerne præsenteres for et ”bombekursus”, der kan bruges af alle børn og unge. Ud fra en lettilgængelig metode, lærer barnet/den unge at styre sin ”temperamentsbombe” samtidig med, at der arbejdes med det omgivende miljø. Der er fokus på forældrerollen og hvordan familien klarer en hverdag, uden at miste energien helt.

Kursusdeltagerne får et praksisnært og konkret redskab med hjem, der er enkelt at anvende. Underviseren har selv udviklet redskabet og har været tovholder i over 500 forløb og er en af Danmarks førende undervisere og vejledere inden for området. På kurset deltager Vanilla Bastiansen, der er datter af underviseren. Hun har selv Tourette og deltager under kurset med egne erfaringer i forhold til at komme igennem en eksplosiv adfærd og ind i ungdomslivet.

Mål:

 • At deltagerne får redskaber til at håndtere eksplosiv adfærd i hjemmet.
 • At deltagerne får en teoretisk viden om eksplosiv adfærd.
 • At deltagerne bliver personligt klædt på til at arbejde med børn og unge, der har eksplosiv adfærd.
 • At deltagerne får viden og redskaber til en hverdag med mere positiv energi i hjemmet.

Anna Hjort

Kursusbeskrivelse

Kend dine muligheder og rettigheder i det offentlige system.

Du har nu mulighed for at få kendskab til de afgørende argumenter, lovgivning, bekendtgørelser, principper og paragraffer, som kan hjælpe dig som forældre til et barn/ung med Tourette syndrom.

Du kender med sikkerhed til nogle af følgende udfordringer:

 • Du kender ikke de forskellige muligheder for støtte igennem det offentlige system.
  •Kommune/skole/PPR overholder ikke den gældende lovgivning.
  •Du er i tvivl om hvad du gør, hvis dit barn ikke får den nødvendige støtte.
  •Du synes samarbejdet med skole og kommune kan være udfordrende.
  •Du er usikker på hvordan du bedst skriver en ansøgning eller klage.

 

Intet under at du til tider føler dig frustreret og magtesløs!

Men fortvivl ikke! For år tilbage stod jeg i samme situation med min dengang 8-årige datter, Ditte
(i dag 18 år), der lige havde fået diagnosen infantil autisme.

Fra at være en helt almindelig familie med far, mor og 3 børn, blev vi ”forvandlet” til en offentlig familie med brug for støtte igennem det offentlige system. Dittes diagnose åbnede dog ingen døre til støtte, til trods for anbefalinger fra læge og børne psyk. i Aalborg. Jeg måtte gå den lange og opslidende vej selv, inden jeg efter års kamp og mange erfaringer rigere stod med de rette tilbud.

Dengang var overskuddet lille og frustrationen stor – og det ville have været guld værd, hvis nogen havde videregivet deres viden og erfaring på området. Den gode nyhed er, at jeg nu deler min viden og erfaring med dig.
I dag består en stor del af mit arbejde i at rådgive forældre omkring systemet, være bisidder eller partsrepræsentant til møder, vejlede i og udarbejdelse af ansøgning og klager indenfor området.
Jeg er overbevist om at du også ønsker at dit barn og I som familie modtager den støtte I har brug for.
Sandheden er desværre at mangel på relevant støtte forårsager stress og depression hos mange forældre.
Som om det ikke er nok – oplever en del forældre at blive skilt, eller miste deres arbejde, som en direkte konsekvens af manglende støtte.

Med andre ord betaler barnet, søskende og I som forældre en stor menneskelig pris!

Jeg vil give dig viden om en lang række områder som min erfaringer viser du har brug for at vide:

 • Målgruppevurdering
  •Støtte i hjemmet
  •Tabt arbejdsfortjeneste
  •Merudgifter
  •Støtte/kontakt person
  •Ledsager
  •Aflastning
  •Inklusion
  •Special børnehave/skoletilbud
  •Børnefaglig undersøgelse (§50)
  •Forældrekompetenceundersøgelse
 • Aktindsigt
  •Partshøring
  •Udformning af ansøgning og klage
  •Vejledningspligten
  •Serviceloven
  •Forvaltningsloven
  •Sektoransvarlighedsprincippet
  •Hurtighedsprincippet
  •Kompensationsprincippet

For blot at nævne nogle af de afgørende områder du skal høre om.

Deltagere på dette kursus, vil få værktøjer, til at gøre hverdagen lettere, undgå sammenstød som tit splitter familier og ikke mindst gøre barnets hverdag lettere ved, at der opnås forståelse og anerkendelse af barnet.
På sigt vil dette give en mere harmonisk hverdag, hvor barnet vil føle sig forstået, og dermed højne selvværd.

Program for weekenden:

Fredag:
16:00 – 18:00                         Velkommen: ankomst og indkvartering
18:00 – 19:00                         Forventningsafstemning og kort introduktion af familierne
19:00 – 20:30                         Aftensmad
20:30 – 22:00                        Isbryder: spørgsmål som sætter gang i debatten og uformel erfaringsudveksling

Lørdag:
08:00 – 09:30                         Morgenmad
09:30 – 12:30                         Oplæg ved Gry Bastiansen (inkl. pauser)

 • Velkomst og præsentation
 • Relations værktøj til arbejdet med børn og unge
 • Hvorfor er nogle børn og unge eksplosive og hvad stiller man op?

12:30 – 14:00                         Frokost og pause (evt. hvil eller en gåtur)
14:00 – 16:00                         Oplæg ved Gry Bastiansen (inkl. pauser)

 • Bombekursus
 • Metoder og forebyggende strategier
 • Evaluering og afrunding

16:00 – 18:00                          Supervision med Gry (kun forud booket – bookes ved tilmelding til kurset)
18:00 – 19:00                         Aftensmad
19:00 – 23:00                         Afslapning og uformel erfaringsudveksling

Søndag:
08:00 – 09:30                         Morgenmad (husk at check ud!)
09:30 – 13:00                         Oplæg ved Anna Hjort (inkl. pauser)
13:00 – 13:30                          Evaluering af kurset som helhed
13:30 – 14:30                         Frokost
14:30 – 16:00                         Supervision med Anna (kun forud booket – bookes ved tilmelding til kurset)

Der er fuld forplejning under kurset:

Morgenmad

Formiddag: Kaffe/te + forfriskning

Frokost incl. 1 øl eller vand

Eftermiddag: Kaffe/te og kage

Middag: 2 retter inkl. 1 øl/vand eller vin

Kaffe, te og isvand ad libitum

Drikkevarer udover kan købes på hotellet.

 

Det praktiske:

Kursusledere:

Mark Lindberg: Næstformand i Dansk Tourette Forening, og tidligere leder i ungdomsgrupen i foreningen. Mark har en datter på 3 år og er gift med Sofie som også har Tourette.

Karina Thielsen: bestyrelsesmedlem i Dansk Tourette Forening, og tidligere leder i ungdomsgrupen i foreningen. Karina har igennem mange år været foredragsholder og rådgiver om at leve med Tourette, og har desuden skrevet et kapitel i bogen ”Tics, grimasser og sære ord” om dette.

 

Sammen har Karina og Mark, tidligere holdt foredrag på forældrekurser med henblik på hvordan det er at være ung og leve med Tourette. Derfor er de to et super team, som supplerer hinanden godt, og tilsammen har de mange års erfaring inden for Tourette og diverse komorbiditeter, familier og unge med Tourette.

Kursus sted:

Trinity Hotel & Konference Center
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia
82 27 17 17
www.trinity.dk

 

Prisen for deltagelse og ophold inkl. fuld forplejning er 4.400Kr. pr. deltager.

Det er ikke et krav for at deltage at du/I er medlem af Dansk Tourette Forening.

Der er begrænset antal pladser, og deltagerne optages i den rækkefølge de er tilmeldt, derfor er tilmelding bindende, og betaling skal ske senest mandag d. 01.03.2019.

 

Tilmelding.

Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten som du finder her: Tilmelding til forældrekursus

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på Facebook: https://www.facebook.com/tskursus/
eller via mail: 

Med venlig hilsen
Mark Lindberg (tlf. 31376202)
Karina Thielsen (tlf. 28720974)

Dansk Tourette Forening
Søllerødvej 76
2840 Holte
www.tourette.dk

Hent programmet som Pdf: Forældre kursus som PDF