Mulighed for at deltage i den internationale lægekongres.

Den Internationale lægekongres om Tourettes Syndrom i København  d 14.-15. juni 2018: 
Denne kongres er videnskabelig, foregår på engelsk og er beregnet på læger og andre, der behandler og/eller forsker i Tourettes Syndrom.
Dansk Tourette Forening arbejder på at afholde et dansk 1- dags symposium senere i år med referat af kongressen med særlig vægt på det, der har interesse i Danmark.
Den europæiske Kongres begynder onsdag den 13. juni,  med kursus i kognitiv behandling – går for alvor i gang torsdag den 14. kl 8.30 og slutter fredag den 15. juni  kl 17.
Da Dansk Tourette Forening støtter kongressen økonomisk, har vi fået mulighed for at stille enkelte pladser til rådighed for særligt interesserede medlemmer. Læs hele programmet for kongressen på dette link.  http://essts.org
Medlemmer, som ønsker at overvære en eller flere sessioner,  kan henvende sig til Kjeld Christensen  med sms til 2964 8981.