Links

Find relevante hjemmesider og artikler om Tourettes Syndrom

Links til hjemmesider

Afregningsformular

Du kan her downloade afregningsformular til refusion af rejseudgifter m.v. for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i Dansk Tourette Forening.

Refusion kan kun finde sted efter indsendelse af denne formular til kassereren på

Vigtigt link

Sjældne diagnoser har oprettet en ny hjemmeside med virkelig god information til Tourette-familier

Fra barn til voksen

Her er et meget nyttigt link til DUKH, som fremhæver kommunernes besvær med eller manglende koordinering af de love,der træder i kraft ved 18 års fødselsdagen.

DUKH opfordrer til, at klienterne selv øger interessen for at følge op på sagerne. Vi vil opfordre til, at man beder om en "tovholder" (prokurator), også selv om kommunen ikke har en sådan ordning.

Et simpelt forhold, som sikkert kommer bag på mange, er at forældrenes indsigt i sagsakter og deltagelse i sagsbehand-ling ikke længere er en selvfølge, men kræver den unges udtrykkelige tilladelse.

Nordskovens Friskole

Nordskovens Friskole er en lille friskole på Midtfyn, der kun har børn med specielle behov, bl.a. Tourette, ADHD mv. Læs mere på: www.nordskovensfriskole.dk

Hvis der er brug for yderligere oplysninger, kan skoleleder Karin Lykkegaard kontaktes på email:

Fordi man ikke altid opfører sig som normen og nogen gange har svært ved at tale,
betyder det ikke, at man ikke har noget at sige.

- Citat af ukendt