Generalforsamling 18. marts kl.13 i Glostrup

Datoen for årets generalforsamling er fastsat til 18. marts kl. 13 i Glostrup.

Indkaldelse med dagsorden m.v. kommer senere.