Bøger, pjecer m.v.

Find relevante hjemmesider og artikler om Tourettes Syndrom

NYHED: Information om Tourette

En opdateret 2018 udgave af vejledning til børn og unge med Tourette syndrom eller anden tics lidelse samt til deres forældre
af Judith Becker Nissen & Martin Kærgaard

Dansk Tourette Forenings medlemsblad

Foreningen udsender 1 gang om året et Medlemsblad.

Det indeholder aktuelle og relevante faglige artikler vedr. TS.

Læs medlemsbladet online eller download som PDF her.

Nr. 52 - feb. 2018

Ingrid Sindø har nu skrevet den Tourettebog, som alle med TS som en del af tilværelsen har ventet på.

Læs mere ved at klikke på billedetLæs en alternativ beskrivelse af Tourettes Syndrom ved at klikke på billedet herover.

Bogen giver indsigt i og konkrete forslag til, hvordan lærere, pædagoger og forældre kan arbejde med børn og unge med et voldsomt temperament.

De udadreagerende børn og unge udfordrer de professionelle voksne i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i daginstitutionen og skolen. Men med denne bogs metode kan en negativ spiral vendes til en positiv udvikling, hvor barnet forstår og tager ansvar for sit eget eksplosive temperament. Barnet bliver i løbet af et ‘bombekursus’ ekspert i sit eget temperament, og de professionelle omkring barnet, klassekammeraterne og forældrene involveres, så de forstår at støtte barnet i forløbet.

Læs mere og køb bogen her

 

Andre gode materialer

Overgang_barn_voksen.pdf

Unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvis de ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" er et led i indsatsen for at alle unge skal gennemføre en uddannelse. Ungdomsuddannelsen ligestiller denne gruppe unge med andre unge, så alle unge har mulighed for at få ungdomsuddannelse.

Denne bog giver en grundig vejledning i muligheder og krav.

Klik på bogen for at få yderligere oplysninger.

I dette lille hæfte kan I møde Max – en dreng der har Tourette syndrom.

Max fortæller om, hvordan det er at have Tourette syndrom set med hans øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har denne diagnose.

Du kan læse om bogen og evt. købe den for 149 kr. ved at klikke på billedet af bogen.

Fordi man ikke altid opfører sig som normen og nogen gange har svært ved at tale,
betyder det ikke, at man ikke har noget at sige.

- Citat af ukendt