Velkommen

 

Om Foreningen

Dansk Tourette Forening er en landsforening for bærere af Gilles de la Tourette's syndrom (TS) og deres pårørende.

Foreningen er startet i 1984 og har som formål at hjælpe medlemmerne - udbrede kendskab til TS og formidle erfaringer og resultater af forskning m.m.

Disse sider er et led i opfyldelsen af dette formål.

Hvad er Tourette Syndrom?

Læs mere i denne artikel, som du kan downloade her (Word)


Husk at sende adresseændringer

Det er vigtigt for os at kende alle medlemmers adresser, så vi ikke bruger penge på at sende medlemsblad m.v. til en forkert adresse. Derfor skal vi minde om, at vi har brug for din nye adresse, hvis du er flyttet.

Det er også vigtigt, at vi kender din e-mail adresse, da det meste kommunikation nu foregår via mails. Sørg derfor for at give foreningen besked, hvis du skifter mail adresse.

Så husk at melde flytning og ændring af e-mail adresse til kk@tourette.dk


Dansk Tourette Forening

Søllerødvej 76

2840 Holte


Læs om Voksenweekenden i september 2017 under “Arrangementer

Voksengruppen er for alle, der er fyldt 25 år

Tourette ambulatoriet, Aarhus Universitetshospital i Risskov

Tourette ambulatoriet, Afsnit D, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Aarhus Universitetshospital i Risskov er et ambulatorium, der dækker udredning og behandling af børn og unge (7-17 år) med kroniske tics eller Tourette syndrom. Udredning og behandling er primært rettet mod selve tics lidelsen. Da tics dog ofte er associeret med andre vanskeligheder, er udredningen bredt funderet, således at der også undersøges og vurderes for andre psykiatriske eller somatiske problemstillinger.

På baggrund af denne brede udredning vil der i hvert tilfælde blive taget stilling til et egnet behandlingstilbud. Dette tilbud vil i forhold til kroniske tics og Tourette syndrom ofte omfatte pædagogisk vejledning, vejledning om kost, motion og søvn, terapeutisk tilbud individuelt eller i gruppe eventuelt kombineret med medikamentel behandling.

I Tourette ambulatoriet pågår aktuelt et forskningsprojekt med fokus på behandling. I projektet tilbydes barnet eller den unge (9-17 år) manualbaseret behandling enten individuelt eller i gruppe. Formålet er at sammenligne udbyttet af de to behandlingstilbud. Børnene og de unge bliver spurgt til deres oplevelse af behandlingstilbuddene. På baggrund af projektet er det ønsket at optimere den terapeutiske behandling til børn og unge med tics lidelser, således at behandlingen baseres på det enkelte barns/den unges individuelle ressourcer og udfordringer.

Sidste Nyt

Læs en alternativ beskrivelse af Tourettes Syndrom ved at klikke på billedet.

Næste Ungdomstræf Følg med på hjemmesiden, som informere om møder m.v.

Læs mere på www.ungmedtourette.dk

Næste Voksentræf afholdes 15.-17. september 2017 og 4.-6. maj 2018

Læs mere på

voksen-Gruppen

Næste Familieweekend afholdes

14.-15. april 2018

i Kalundborg

“Thomas og Diagnosen”

Hør dette interessante podcast med Thomas ved at klikke på linket nedenfor:

Thomas_og_diagnosen (1).mp3

Tourette møde i Nordjylland 11. november

Mødet er i Aalborg, fra kl. 10.30 til 15.00.

Der er lagt op til en dag i musikkens tegn. Vi skal høre lidt om, hvad vi kan bruge musikterapi til inden for Tourette. Det kommer ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Lars Rye Bertelsen og gør os klogere på.

Klinisk musikterapeut ved Aalborg Psykiatriske Sygehus, GIM-terapeut/FAMI 2012, cand. mag. musikterapi 2003,

Vi får også besøg af Musiker Linette Riber, https://www.youtube.com/watch?v=lSz5sivhHBo

Hun vil lave en workshop, hvor alle kan deltage, hun kommer med instrumenter og laver helt sikkert en fest.

Der er således masser af spændnede aktiviteter i dagens løb.

Læs mere i selve indbydelsen, hvor der også er oplysninger om tilmelding.

Sidste frist for tilmelding er 26. oktober.

Invitation_Aalborg_nov..pdf

“LEGATBOGEN”

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Den gør legatsøgning nemt og effektivt, og er et digitalt mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vores søgemaskine gratis. Den er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Link til hjemmeside: https://www.legatbogen.dk

Billeder fra familieweekenden i Fredericia

september 2017