Velkommen

 

Om Foreningen

Dansk Tourette Forening er en landsforening for bærere af Gilles de la Tourette's syndrom (TS) og deres pårørende.

Foreningen er startet i 1984 og har som formål at hjælpe medlemmerne - udbrede kendskab til TS og formidle erfaringer og resultater af forskning m.m.

Disse sider er et led i opfyldelsen af dette formål.

Hvad er Tourette Syndrom?
Læs mere i denne artikel, som du kan downloade her (Word)


Husk at sende adresseændringer

Det er vigtigt for os at kende alle medlemmers adresser, så vi ikke bruger penge på at sende medlemsblad m.v. til en forkert adresse. Derfor skal vi minde om, at vi har brug for din nye adresse, hvis du er flyttet.

Det er også vigtigt, at vi kender din e-mail adresse, da det meste kommunikation nu foregår via mails. Sørg derfor for at give foreningen besked, hvis du skifter mail adresse.

Så husk at melde flytning og ændring af e-mail adresse til kk@tourette.dk


Dansk Tourette Forening

Søllerødvej 76

2840 Holte


Sidste Nyt

Send e-post

HUSK AT BETALE KONTINGENT
Har du glemt det ? 
Send os en mail, hvis du har forlagt indbetalingskortet.
 Husk, at der skal være betalt kontingent for at deltage i foreningens arrangementer.

Fra familieweekenden i Kalundborg i oktober 2015

Læs en alternativ beskrivelse af Tourettes Syndrom ved at klikke på billedet herover.

Næste Familieweekend er i Fredericia 24-25 september 2016

Der kommer program m.m. på hjemmesiden, efter sommerferien

Invitation til deltagelse i et forskningsprojekt: Emotionsregulering hos børn med Tourettes syndrom

Vi er i gang med et projekt, der undersøger, hvordan følelser reguleres af børn med Tourettes syndrom (TS). Projektet er et samarbejde mellem Touretteklinikken på Herlev Hospital og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital.

Vi vil gerne lære mere om samspillet mellem ADHD og TS i forhold til børns evne til at styre følelser og adfærd, sådan at vi i fremtiden kan udvikle bedre behandlingsforløb for børn med TS.

Vi søger børn mellem 8 og 12 år, der har både diagnosen Tourettes syndrom og ADHD, og som aldrig har været i medicinsk behandling. Man kan godt deltage i projektet, hvis man har OCD, men man kan desværre ikke deltage, hvis man har depression, autisme, psykose eller epilepsi.

Undersøgelserne består af et psykologisk interview og kognitive tests. Vi har mulighed for at kompensere for den tid, I som familie bruger på at komme til undersøgelserne.

Hvis I har lyst til at deltage i vores projekt eller bare vil høre mere, er I meget velkomne til at kontakte Julie Hagstrøm på 38 64 12 66 eller julie.hagstroem@regionh.dk.

Vi håber at høre fra jer!

Med venlig hilsen

Psykolog og ph.d.-studerende Julie Hagstrøm

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg

Professor, overlæge, ph.d. Kerstin Plessen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg og Københavns Universitet

Læs om Voksenweekenden i april 2016 under “Arrangementer

Næste Ungdomstræf afholdes i  St. Bededags ferien, denne gang på Pindstrup centret.

Læs mere på www.ungmedtourette.dk