Velkommen

 

Om Foreningen

Dansk Tourette Forening er en landsforening for bærere af Gilles de la Tourette's syndrom (TS) og deres pårørende.

Foreningen er startet i 1984 og har som formål at hjælpe medlemmerne - udbrede kendskab til TS og formidle erfaringer og resultater af forskning m.m.

Disse sider er et led i opfyldelsen af dette formål.

Hvad er Tourette Syndrom?
Læs mere i denne artikel, som du kan downloade her (Word)


Husk at sende adresseændringer

Det er vigtigt for os at kende alle medlemmers adresser, så vi ikke bruger penge på at sende medlemsblad m.v. til en forkert adresse. Derfor skal vi minde om, at vi har brug for din nye adresse, hvis du er flyttet.

Det er også vigtigt, at vi kender din e-mail adresse, da det meste kommunikation nu foregår via mails. Sørg derfor for at give foreningen besked, hvis du skifter mail adresse.

Så husk at melde flytning og ændring af e-mail adresse til kk@tourette.dk


Dansk Tourette Forening

Søllerødvej 76

2840 Holte


Sidste Nyt

Send e-post

Cafe Stenlille

Nye datoer i 2016 kommer senere


Cafeen ligger: Stenlille Kulturhus,  Hovedgaden 37, Stenlille

Tilmelding på Tourette Cafe Stenlille på Facebook

eller niels@vonhass.dk  EMNE ”Tilmelding  Cafe”

eller på kk@tourette.dk


HUSK AT BETALE KONTINGENT
Har du glemt det ? 
Send os en mail, hvis du har forlagt indbetalingskortet.
 Husk, at der skal være betalt kontingent for at deltage i foreningens arrangementer.

Fra Sjældnedagen 29. februar 2012 - Næste gang er 29. februar 2016

Læs en alternativ beskrivelse af Tourettes Syndrom ved at klikke på billedet herover.

Kursustilbud

"Krisehjælp til ressourcestærke forældre" er et nyt tilbud, som hjælper forældre med at finde de gemte ressourcer frem. Ergoterapeut og indehaver af Det unikke barn Kis Holm Laursen og mastercoach og udviklingskonsulent Sinne Colding Thaysen giver forældrene værktøjer til at identificere og (gen)bruge deres ressourcer bedst muligt. Her lærer forældrene at passe på sig selv og deres familier ved at håndtere situationer med frustration og følelsen af magtesløshed.

Læs mere om indhold, tid og sted for kurset her

http://detunikkebarn.dk/krisehjaelp-til-ressourcestaerke-foraeldre

Sjældne-dag 28-29/2-2016 – Sjældne-løbet

Sjældne diagnoser markerer Sjældne-dagen 2016 ved at afholde et Sjældne-løb i Fælledparken søndag d. 28. februar 2016. Vi håber, at der også kan laves markeringer andre steder i landet. Derfor har vi udarbejdet en start-pakke, til alle dem som ikke har mulighed for at deltage i Fælledparken.

Du kan læse meget mere om, hvordan Sjældne Diagnoser markerer Sjældne-dagen 2016 på deres officielle hjemmeside>>

http://sjaeldne-dagen.sjaeldnediagnoser.dk/ 

Du har allerede nu mulighed for at sikre dig din billet til Sjældne-løbet 2016 >> https://billetto.dk/da/events/sjaeldneloebet-2016

FORÆLDRE KURSUS - OPDATERET
Kursus for forældrene til Tourette børn.

I weekenden d. 11-12-13 marts, på Brogården i Strib, ved Middelfart.

Ved at deltage på dette kursus vil man som forældre få en vigtig indsigt i hvad det vil sige at leve med Tourette. Kurset henvender sig først og fremmest til forældre med ny-diagnosticerede børn.

Kurset har til formål at gøre hverdagen lettere for familier som lever med Tourette Syndrom , ved at give forældrene nogle værktøjer, som kan ruste dem til en mere velfungerende og koncentreret tilgang til hverdagen.

Program og tilmelding her: Foraeldrekursus_2016.pdf

Direkte link til tilmeldingsskema: Tilmelding

Familieweekenden i Kalundborg 16-17 april

Programmet for næste familieweekend er nu på plads.

Programmet kan downloades her: Kalundborg_program_2016.pdf

Der er plads til 23 familier efter “Først til mølle” princippet.

GENERALFORSAMLING 2016

Årets generalforsamling afholdes Søndag den 20. Marts kl. 13.00

i Kulturhuset, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup


Oplysning om emnet for det faglige indlæg kommer senere.  

VOKSENTRÆF

8. - 10. April 2016

Næste Voksentræf afholdes 8.-10. april på MyCamp,

TreldeNæs ved  Fredericia.

Alle oplysninger om arrangementet kan læses her:

 http://www.tourettesyndrom.dk/indbydelse/

indbydelse_april_2016.pdf

Invitation til deltagelse i et forskningsprojekt: Emotionsregulering hos børn med Tourettes syndrom

Vi er i gang med et projekt, der undersøger, hvordan følelser reguleres af børn med Tourettes syndrom (TS). Projektet er et samarbejde mellem Touretteklinikken på Herlev Hospital og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital.

Vi vil gerne lære mere om samspillet mellem ADHD og TS i forhold til børns evne til at styre følelser og adfærd, sådan at vi i fremtiden kan udvikle bedre behandlingsforløb for børn med TS.

Vi søger børn mellem 8 og 12 år, der har både diagnosen Tourettes syndrom og ADHD, og som aldrig har været i medicinsk behandling. Man kan godt deltage i projektet, hvis man har OCD, men man kan desværre ikke deltage, hvis man har depression, autisme, psykose eller epilepsi.

Undersøgelserne består af et psykologisk interview og kognitive tests. Vi har mulighed for at kompensere for den tid, I som familie bruger på at komme til undersøgelserne.

Hvis I har lyst til at deltage i vores projekt eller bare vil høre mere, er I meget velkomne til at kontakte Julie Hagstrøm på 38 64 12 66 eller julie.hagstroem@regionh.dk.

Vi håber at høre fra jer!

Med venlig hilsen

Psykolog og ph.d.-studerende Julie Hagstrøm

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg

Professor, overlæge, ph.d. Kerstin Plessen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg og Københavns Universitet


Tilmelding NU!

HAR DU ET BARN MED EN SJÆLDEN SYGDOM ELLER HANDICAP, DER GÅR I GRUNDSKOLEN (0-10. KLASSE)?

Besvar undersøgelsen og vær med til at sætte fokus på syge børns behov!

Sjældne Diagnoser er i samarbejde med Danske Patienter i gang med at undersøge, hvilken støtte børn med en kronisk eller langvarig sygdom får i grundskolen. Din erfaring som forælder er i den forbindelse vigtig, for at kunne skabe bevågenhed omkring syge børns betingelser i grundskolen og sikre de bedst mulige betingelser for børnene i fremtiden.

Derfor vil vi bede dig bruge 10-15 minutter til at besvare denne undersøgelse. Du starter undersøgelsen ved at trykke på nedenstående link og din besvarelse vil naturligvis være anonym.

På forhånd mange tak for hjælpen

Deadline for besvarelse er mandag d. 22. februar

https://da.surveymonkey.com/r/DP2016